Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

Teddy Eddie SCHOOL | 6-8 rokov

Teddy Eddie SCHOOL | 6-8 rokov

 
Kategória: Teddy Eddie

Cena kurzu už od 7,63 €/hodinu


KIWI Jazykove studio Prihlaska   

Kurz Teddy Eddie SCHOOL je vhodný pre školákov – prváčikov a druháčikov na základnej škole. Ak sa Vaše dieťa učilo angličtinu už počas škôlkarského obdobia a neradi by ste, ak by prechod do školy jeho vzťah k angličtine zmenil, alebo sa Vaše dieťa ešte po anglicky neučilo a chceli by ste pre neho kurz, ktorý ho príjemnou, hravou a motivujúcou formou naštartuje v angličtine, tak ste u nás správne. 


Už zo samotného názvu kurzu (ABC) Vám trošku napovedáme, že tam pôjde o trošku viac, ako len o učenie sa slovíčok pomocou kartičiek s obrázkami. Bude do toho zakomponovaná aj abeceda v zmysle “global reading” – deti sa naučia rozoznávať anglické slovíčka aj napísané a nie len iba nakreslené.


V škole im tak angličtina vôbec nebude robiť problém, lebo im poskytneme pevné základy. ???? Pozývame Vás na kurz Teddy Eddie ABC – pripravíme Vaše dieťa na jazykový štart v základnej škole!


 Milí rodičia, otvárame kurzy.  

Kurz SCHOOL | 6-8 rokov: 

 KIWI Jazykove studio Prihlaska  

Základné informácie

Kurz prebieha v dvoch polrokoch:
1. polrok je od septembra – 30 lekcií 

 2. polrok je od januára – 30 lekcií
Trvanie:60 lekcií
Intenzita:45 min – 2 x týždenne
Cena za 1. polrok : 229,00 €
Cena za 2. polrok : 229,00 €
Forma výučby:prezenčne
Počet detí:max. 8 detí

Platba

Prihlasuje sa na celý školský rok, kurzovné sa hradí v 2 splátkach: – 1. splátka je splatná do 14 dní od prihlášky prevodom na základe faktúry, ktorá príde obratom po prihláške. Zápisné 20 € bude odrátané od 2. splátky. Študenti prihlásení na celý šk. rok ho majú odpustené. – 2. splátka je splatná do 21.1. prevodom na základe faktúry, ktorá príde začiakom januára.

Odhlásiť sa z 2. polroku je možné mailom do 31.12. Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučí. Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu.


Čo všetko je v kurze?

kufrík s rukoväťou

krásne ilustrovaná učebnica

rodičovská príručka – všetko, čo sa deti učia je pre rodičov preložené do slovenčiny

prístup k aplikácii PLAYGROUND online

čarovný zväzok slovíčok

diplom a darček k ukončeniu roka

týždenný report rodičom o preberanej látky

polročné osobné ohodnotenie každého dieťaťa

Poznámka: V cene kurzu nie je zahrnutý edukačný materiál, ktorý je v cene pre 1 polrok 39€ a pre 2 polrok v cene 29€, pri min. 10 detí v kurze je edukačný materiál pre 2 polrok zlavnený v cene len 22€.

 
Môžem dieťa prihlásiť do rozbehnutého kurzu?

Do kurzu sa môžete kedykoľvek prihlásiť, platí sa iba alikvotná časť kurzu a cena za edukačnú sadu.
Prihláste svoje dieťa ešte dnes

KIWI Jazykove studio Prihlaska   

Adaptačný proces

Adaptačný proces trvá zhruba 2 až 3 týždne, ak sa po tomto čase dieťa neadaptuje, vrátime Vám za zostávajúce hodiny peniaze. Za edukačnú sadu peniaze nevraciame, prihlásenie do aplikácie Vám ostáva až do augusta 20XX.
 
Najbližšie termíny
Začiatok kurzu:od SeptemberPrihláste svoje dieťa ešte dnes


KIWI Jazykove studio PrihlaskaŽ

Čo môžete očakávať?

Na lekciách je komunikácia v angličtine pre školáka spestrená vhodne zvolenými prvkami celkového čítania (tzv. global reading), ako aj príbehmi, pesničkami, riekankami a jazykovými hrami, ktoré sú veľmi obľúbené a deti zabudnú na to, že sa vlastne prišli učiť. Hodiny sú vedené výlučne v anglickom jazyku. Po skončení kurzu Teddy Eddie SCHOOL bude dieťa hovoriť celými vetami, rozprávať príbehy a začne komunikovať v angličtine. Zvládne veľa slov, viet a fráz a je možné, že ich začne spontánne používať, a to nielen počas vyučovania. A navyše – prečíta si svoj prvý anglický text! 

Pre koho je kurz Teddy Eddie SCHOOL určený?

Keď sme tvorili úroveň Teddy Eddie ABC, snažili sme sa vytvoriť perfektnú angličtinu pre prípravné triedy. Jedná sa o mix angličtiny pre deti v predškolskom veku. Súčasťou sú hry, pesničky, pohyby s angličtinou práve pre deti, ktoré už rozoznávajú písmenka a začínajú ich zaujímať písané slová. V tejto fáze je už angličtina v materskej škole rutinnou záležitosťou, takže vo svete Teddy Eddie sa latka dvíha a my začíname novú fázu výučby angličtiny, teda zavádzame preto jazykové hry pre predškolákov, kde sa angličtina tiež číta – najprv v slovách a potom sa čítajú celé vety.
Nenudia sa deti? Rozhodne nie! Medvedíková angličtina je zábavná, cvičenia a materiály sú ambiciózne, originálne, ale predovšetkým dokonale prispôsobené našim malým žiakom, ktorí sú v nesmierne dôležitej fáze svojho vzdelávania. Už sú vlastne len jeden krôčik od začatia školskej dochádzky.


Spolupráca rodiča s dieťaťom

Odporúčame, aby výučba angličtiny nekončila len tým, čo sa deje na hodinách. Pre dieťa bude veľmi prínosné, ak rodičia tiež prepašujú výučbu – formou zábavy domov. Ako to urobiť? Sú rodičia schopní nejako pomôcť, aj keď nemajú skúsenosti s cudzím jazykom? Samozrejme! Naša Príručka pre Rodiča, aplikácia PLAYGROUND a CD disk s nahrávkami (súčasti balíka účastníka kurzu) povedú rodiča tým správnym smerom.

 

Vo fáze prvej triedy základnej školy môžete vyskúšať ešte jednu metódu – stačí si zistiť, aká bola téma hodiny a nadviazať na túto tému pri tradičných domácich aktivitách. Napríklad, ak sa váš prváčik učí slovnú zásobu súvisiacu s jedlom, je vhodné počas spoločnej večere klásť otázky: čo je to? čo máš rád? čo nemáš rád? (samozrejme v anglickom jazyku). Tieto kroky spoja teoretickú výučbu so skutočným použitím angličtiny v praxi, čo poskytne dieťaťu skutočnú motiváciu pokračovať v učení!Pozývame Vás na kurz Teddy Eddie SCHOOL – pripravíme Vaše dieťa na jazykový štart v základnej škole!

( Potrebné uhradiť Depozit za Edukačnú sadu v čiastke 39 Eur, po uhradení kurzu za 2. polrok Vám bude Depozit vrátení späť a redukovaný o čiastku 20 Eur.)

Rásť a rozvíjať sa prirodzene spolu s nami. Tešíme sa na Vás!