Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

FAQ

Dá sa pridať do už rozbehnutého kurzu?

Do všetkých kurzov sa môžete pridať kedykoľvek v priebehu školského roka.

V prihláškovom formulári nájdete aktuálny počet voľných miest v jednotlivých kurzoch. Prvá splátka je pre všetkých rovnaká, bez ohľadu na dátum prihlášky. Z druhej splátky vám následne odrátame čiastku za každú lekciu, ktorá prebehla pred vaším nástupom do kurzu a to pri jednotlivých typoch kurzov nasledovne: 

V skupinových kurzoch pre dospelých
V skupinových kurzoch pre školákov
V kurzoch Teddy Eddie – Angličtiny pre deti od 2 do 7 rokov – v jazykovke


Robievate ukážkové lekcie, alebo môžeme si kurz nejako "vyskúšať"?

Vo všetkých kurzoch existuje možnosť prihlásiť sa bez rizika.

Ukážkové hodiny v tradičnom zmysle slova nerobievame, lebo zväčša málo vypovedajú o tom, ako bude kurz v skutočnosti vyzerať. Preto radšej dávame možnosť začať reálny kurz s konkrétnym lektorom a konkrétnymi spolužiakmi a stanovili sme podmienky, za ktorých sa dá z kurzu odhlásiť bez storno poplatku.

V skupinových kurzoch pre dospelých novým študentom ponúkame možnosť uhradiť najprv len testovací balíček 2 lekcií za 30 € v podobe zápisného.

V skupinových kurzoch pre školákov novým študentom ponúkame možnosť uhradiť najprv len testovací balíček 2 lekcií za 20 € v podobe zápisného.

V kurzoch Teddy Eddie – Angličtiny pre deti od 2 do 7 rokov funguje adaptačné obdobie 3 týždňov. Malým deťom treba dať viac času na to, aby sa ich záujem prejavil. Po 3 týždňoch už môže rodič aj lektor vypozorovať, ako sa dieťa po kurze cíti a správa a zodpovedne sa rozhodnúť, či je vhodné pokračovať, alebo bude lepšie ešte počkať. Vek „kurzovej zralosti“ je veľmi individuálny a závisí od mnohých faktorov, preto je najlepšie ho jednoducho vyskúšať v praxi.


Sú na hodinách prítomní aj rodičia?

V kurzoch pre najmenšie deti Teddy Eddie môžu. Nemusia. 

Čím skôr sa dieťa zvládne osamostatniť, tým lepšie.

Rodič je pre dieťa stredobod jeho vesmíru. Akonáhle je s ním v jednej miestnosti, venuje mu chtiac nechtiac väčšinu pozornosti. Detičky, ktoré ešte nechodia do škôlky, alebo majú so socializáciou problém, si zo začiatku vyžadujú prítomnosť rodiča. Je to v poriadku. Základom je, aby sa dieťa na kurze dobre cítilo a obľúbilo si ho.

Rodič v triede však funguje ako „mucha na stene“. Mal by byť čo najviac pasívny. Dieťaťu nepomáha, nepýta sa ho, neopakuje po lektorovi. Nenúti ho do činností. Hlavne pri najmenších deťoch sa nie vždy chcú všetky zapojiť do každej aktivity. Je to v poriadku. Stačí ak rodič lektorovi pomôže ustrážiť, aby neskákalo ostatným deťom po hlave. Alebo lektorovi. A ak by potrebovalo na wc, alebo sa rozplakalo (v úplných začiatkoch to nie je neobvyklé – podobne ako adaptácia v škôlke…) ide s ním von.

PS: Máme odpozorované, že deti sa skôr osmelia v doprovode oteckov než mamičiek.


Čo sa deje v prípade lockdownu/uzavretia škôl?

Ak nie sú prezenčné kurzy z dôvodu vyšších nariadení možné, jazykovka sa presúva do online priestoru.

V individuálnach kurzoch si študent môže uplatniť nárok odhlásiť 20% prihlásených lekcií bez nutnosti ich nahrádzať. Lekcie nad rámec týchto 20% buď absolvuje online, alebo si ich nahradí – ak to rozvrh lektora dovolí a dohodnú sa tak.

V skupinových kurzoch pre dospelých a školákov sa plošne prechádza na online výučbu. Ak by sa tejto formy výučby niekto nevedel alebo nechcel zúčastniť, môže vopred požiadať o nahrávku lekcie – ak s tým budú zvyšní študenti súhlasiť, lekciu si takto môže dobehnúť aspoň zo záznamu.

Kurzy Teddy Eddie – Angličtiny pre deti od 2 do 7 rokov budú na 2 týždne prerušené a ak by uzavretie trvalo dlhšie, od 3. týždňa budú pokračovať online formou a to jednou video lekciou a jednou online lekciou alebo 2 online lekciami týždenne v dĺžke 35 minút. (1 v prípade levelu START).


Ako sa rieši absencia v skupinových kurzoch?

Za neúčasť študenta na skupinovom kurze neposkytujeme finančnú kompenzáciu, avšak pri dlhodobej absencii sa môžete informovať o online alternatíve kurzu.

Absenciu nie je povinné vopred hlásiť, ale lektorom pomáha pri príprave lekcie mať prehľad, preto sa s ním môžete spojiť priamo na jeho e-mail, alebo ak ho nemáte tak na zilina@jskiwi.sk. Prebraté učivo a domácu úlohu nájdete po prihlásení do študentskej zóny studenti.jskiwi.sk


Ako sa rieši absencia v individuálnych kurzoch? 

Študent individuálneho kurzu môže hodinu zrušiť najneskôr 24 hodín pred jej dohodnutým začiatkom. 

 V prípade, že študent zruší dohodnutú hodinu po 24h lehote, alebo sa na hodinu nedostaví, považuje sa za absolvovanú a bude zarátaná do dochádzky kurzu. Ak študent individuálneho kurzu zruší hodinu v riadnom termíne, má nárok si ju nahradiť po dohode s lektorom v inom termíne, najneskôr 3 mesiace od prvej lekcie. Študent individuálneho kurzu má právo zrušiť bez náhrady maximálne 20% predplatených hodín kurzu. Zvyšné hodiny musia byť buď nahradené, alebo budú zarátané do dochádzky kurzu. Ak potrebujete kurz maximálne flexibilný, lekcie si dohadovať ad hoc a nemať sankcie za zrušenie lekcie, odporúčame zakúpiť si lekcie nie v zvýhodnenom balíčku 10 lekcií, ale napr 5x jednorazovo. 


Robievate kurzy aj CEZ PRÁZDNINY? 

Áno, cez prázdniny organizujeme intenzívne letné kurzy pre dospelých a deti už od 3 rokov. 

 Toto leto sme pripravili v termínoch 11.7.-29.7.2022:   Letné kurzy angličtiny a nemčiny pre deti a teenagerov KIWI Summer Letné kurzy angličtiny pre deti od 3 do 8 rokov Teddy Eddie on Holiday Ak máte predbežný záujem o skupinový letný kurz pre dospelých v termínoch 11.7.-29.7.20XX,  napíšte nám.   Individuálne online lekcie môžete absolvovať v priebehu celého roka, záleží na vás a na lektorovi. 


Robievate kurzy aj CEZ VÍKENDY? 

Prezenčné víkendové kurzy aktuálne v ponuke nemáme. 

 Individuálne online lekcie môžete absolvovať aj cez víkend, záleží na vás a na lektorovi. Pre nových študentov máme voľné ešte víkendové termíny na online lekcie angličtiny. Mám záujem.