Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

KIWI jazykové štúdio

Naše certifikované kurzy majú ročne cez 30000 spokojných klientov v rámci celej Európy.

Predpredaj kurzov už spustený, nezmeškajte a prihláste sa ešte dnes a rezervujte si kurz. 

Začiatok kurzov od septembra 2024

Cena kurzu už od 7,63 €/hodinu

Rásť a rozvíjať sa prirodzene spolu s nami

a priniesť niečo nové, "fresh" to je hlavným poslaním nášho jazykového štúdia KIWI v Žiline, ktoré som založila spolu s manželom.  nielen ako skúsená mentorka a lektorka anglického jazyka s dlhoročnou praxou, ale v prvom rade ako mama dvoch malých neposedných drobčekov, pre ktorých som hľadala spôsob, ktorý by im  umožnil učiť sa cudzie jazyky prirodzene a s rešpektom k ich individualite a jedinečnosti.

Jána Ámosa Komenského Učiť sa hrou.

Tešíme sa na Vás!

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE (CEFR)


Angličtina pre deti od 2 do 7 rokov

Naše anglické kurzy môžu navštevovať deti od 2 do 7 rokov. Rozdelené sú podľa veku, nie podľa úrovne. Hodiny zostavujú naši špeciálne vyškolení lektori tak, aby si každé dieťa odnieslo z hodiny, čo potrebuje.

Pri tejto metóde sa zohľadňujú skôr vývojové vlastnosti u detí a nie ich doposiaľ nadobudnuté vedomosti z angličtiny. Každé dieťa potrebuje priestor napredovať svojím vlastným tempom, čím sa zabráni demotivácii.

To táto metóda dokonalo zohľadňuje. Prostredníctvom zaujímavých a zábavných cvičení, ktorých náročnosť sa zvyšuje, si deti precvičia slovnú zásobu a aj celé vety. Vyškolený lektor to prispôsobuje nie len celej skupinke, ale prihliada na každé dieťa individuálne.

Prečítajte si viac o metóda Teddy Eddie.


Teddie Eddie 

sa zrodil v hlavách dvoch mamičiek, ktoré tiež chceli pre svoje malé detičky v rámci jazykového vzdelávania niečo viac ako trh ponúkal. Ako odborníčky, lingvistky, vedeli, čo detičky v tom najútlejšom veku potrebujú, aby sa začali učiť angličtinu efektívne ale zároveň im chceli ponechať to, čo je pre deti prirodzené a to hravosť a trochu aj neposednosť. Ich metóda je:

  veselá a hravá, lebo Teddy Eddie rozumie detskému humoru a vie, ako deti učiť hrou.

  ambiciózna a bohatá ako na slovnú zásobu a obsah, tak na učebné materiály, ktoré skrýva krásny študentský set „Kufríček“.

  komunikatívna, pretože rozvíja schopnosť počúvať a tiež efektívne nabáda deti k rozprávaniu – prirodzene a bez nátlaku.

  priateľská k rodičom, ktorí dostanú príručku pre rodičov, každý týždeň aktuálne informácie o kurze a 2x ročne hodnotenie pokroku dieťaťa.

  priateľská k učiteľom, ktorí sú na metódu odborne vyškolení a majú neustálu podporu a dohľad metodických poradcov.

  láskavá k deťom, ktoré si cez vzťah ku kamarátskemu mackovi budujú dôveru a vzťah k učeniu sa jazykov.

  intenzívna a efektívna vďaka lekciám 2x týždenne a materiálom aj pre domáce štúdium vrátane aplikácie plnej hier šitých na mieru k jednotlivým levelom!

  systematická, s uceleným programom na 5 rokov vzdelávania v jednotlivých leveloch.


START           

  

Ako vybrať ten správny level?

Orientujte sa čisto podľa veku dieťaťa. Predchádzajúca skúsenosť s jazykom nie je dôležitá. Metóda TEDDY EDDIE Angličtina pre deti s tým počíta a je takto najefektívnejšia.


V kurze Teddy Eddie START pre deti od 2 rokov sa dieťa naučí reagovať na anglické pokyny a zoznámi sa so svojimi prvými vetami, pesničkami a rozprávkami v cudzom jazyku. V začiatkoch kurzu býva na lekciách prítomný aj rodič.

V kurze Teddy Eddie STANDARD pre deti od 4 rokov (výnimočne pre mladšie, ak absolvovali level Teddy Eddie START) začne dieťa viesť svoje prvé rozhovory v angličtine. Bude hrať scénky, rozprávky a hry, ktoré vyžadujú používanie cudzieho jazyka. Naučí sa niekoľko stoviek slov vo vetách.

V kurze Teddy Eddie ABC pre predškolákov bude dieťa hovoriť celými vetami, rozprávať príbehy a hovoriť počas lekcie v angličtine. Začne svoje dobrodružstvo s čítaním. Prečíta nielen prvé anglické slovíčka, ale dokonca aj celé vety.

V kurze Teddy Eddie SCHOOL pre žiakov 1. triedy ZŠ (výnimočne aj druhákov) bude dieťa hovoriť celými vetami, rozprávať príbehy a začne komunikovať v angličtine. Zvládne veľa slov, viet, fráz a začne ich spontánne používať. Prečíta si svoj prvý anglický text. V poslednom leveli Teddy Eddie dospeje a stane sa z neho superhrdina, ktorý deťom pomôže s nástupom do školských lavíc.

Suma sumárum, predškoláci patria do ABC, školáci do SCHOOL levelu, mladší škôlkari do STANDARD a najmenší (ak mali v septembri aspoň 2 roky) do levelu START.Sú na hodinách prítomní aj rodičia?

Môžu. Nemusia. Čím skôr sa dieťa zvládne osamostatniť, tým lepšie.

Rodič je pre dieťa stredobod jeho vesmíru. Akonáhle je s ním v jednej miestnosti, venuje mu chtiac nechtiac väčšinu pozornosti. Detičky, ktoré ešte nechodia do škôlky, alebo majú so socializáciou problém, si zo začiatku vyžadujú prítomnosť rodiča. Je to v poriadku. Základom je, aby sa dieťa na kurze dobre cítilo a obľúbilo si ho.

Rodič v triede však funguje ako „mucha na stene“. Mal by byť čo najviac pasívny. Dieťaťu nepomáha, nepýta sa ho, neopakuje po lektorovi. Nenúti ho do činností. Hlavne pri najmenších deťoch sa nie vždy chcú všetky zapojiť do každej aktivity. Je to v poriadku. Stačí ak rodič lektorovi pomôže ustrážiť, aby dieťa „neskákalo po hlave“ ostatným deťom alebo lektorovi. A ide s ním von z triedy, ak by potrebovalo na wc, alebo sa rozplakalo. V úplných začiatkoch to nie je neobvyklé – podobne ako adaptácia v škôlke…

PS: Máme odpozorované, že deti sa skôr osmelia v doprovode oteckov než mamičiek.


Dá sa pridať do už rozbehnutého kurzu?

Pridať sa môžete kedykoľvek v priebehu školského roka vyplnením online prihlášky. Kurz je plánovaný na celý školský rok a je určený pre deti daného veku bez ohľadu na ich predošlú skúsenosť s angličtinou.

Neskoršie prihlásení do kurzov v jazykovke:
Prvá splátka je pre všetkých rovnaká, bez ohľadu na dátum prihlášky. Z druhej splátky vám následne odrátame 6 € za každú lekciu, ktorá prebehla pred vaším nástupom do kurzu.
Neskoršie prihlásení do kurzov v škôlke:
Cena kurzu sa v priebehu šk. roka znižuje nasledovne: po 15. lekcii 350 €, po 30. lekcii 250 € a po 45. lekcii 200 €. V prihláškovom formulári vždy nájdete aktuálnu cenu kurzu.Aktuálna ponuka kurzov pre deti

Teddy Eddie START | 2-3 roky

Trvanie: 30 lekcií  |  Intenzita: 40 min – 1 x týždenne  |  Forma výučby: prezenčne  

Cena kurzu už od 10,60 €/hodinu

Cena za polrok: 159,00 € 

KIWI Jazykove studio Prihlaska  

Je to  kurz angličtiny pre 2 a 3 ročné deti.

Detičky sa začínajú zoznamovať s angličtinou. Počas hodín ich sprevádza náš kamarát Teddy Eddie, ktorý býva vo farebnej ponožke. Pre deti je macko veľmi zaujímavou a dôležitou súčasťou. Detičky sa učia prvé slovíčka, veľa hravých pesničiek a básničiek.

Pracujeme s farebnými kartičkami so slovíčka a príbehmi. Deti dostávajú aj učebnicu, ktorá je krásne ilustrovaná a tiež sa s ňou pri niektorých aktivitách pracuje.

START: Máte záujem o tento kurz?

Viac informácii o kurze START nájdete na tejto stránke.

Viac informácií o kurze START


Teddy Eddie STANDARD | 4–5 rokov

Trvanie: 60 lekcií  |  Intenzita: 40 min – 2 x týždenne  |  Forma výučby: prezenčne  

Cena kurzu už od 7,63 €/hodinu

Cena za polrok: 229,00 € 

KIWI Jazykove studio Prihlaska 2023   

Je to kurz angličtiny pre deti od 4-5 rokov.

Okrem budovania pozitívneho vzťahu k angličtine cieľom tohto kurzu je, aby sa využil potenciál štvorročných a päťročných detí, ktoré už rozumejú súvislostiam okolo seba a vedia si ich pekne spájať do kontextu.

S Teddy Eddiem sa učíme slovíčka a celé vety, pri ktorých používame veselé kartičky. Deti sa učia tieto slovíčka a vety už aj v celých kontextoch, v zaujímavých a pútavých príbehoch.

V tomto kurze už viac spolupracujeme s knižkou, ktorú majú deti veľmi radi. Je veľmi pekne ilustrovaná, obsahuje tiež všetko, čo s deťmi na hodine preberáme a tiež rôzne aktivity.

STANDARD: Máte záujem o tento kurz?

Viac informácii o kurze STANDARD nájdete na tejto stránke.

Na hodinách sa striedajú statické a dynamické prvky, aby sa zabránilo tomu, že sa deti začnú nudiť. V tejto komplexne spracovanej metóde máme širokú škálu zábavných a motivujúcich aktivít, ktoré počas hodín striedame.

Viac informácií o kurze STANDARD


Teddy Eddie ABC | 5–6 rokov

Trvanie: 60 lekcií  |  Intenzita: 40 min – 2 x týždenne  |  Forma výučby: prezenčne  

Cena kurzu už od 7,63 €/hodinu

Cena za polrok: 229,00 € 

KIWI Jazykove studio Prihlaska  

Je to kurz angličtiny pre predškolákov (5 až 6 ročné deti). Na deti sa v tomto kurze kladú už o niečo vyššie nároky, ale stále to prebieha láskavou, hravou a zábavnou formou.

Záleží nám na tom, aby mali detí prechod zo škôlky do škôl plynulý, čo sa angličtiny týka.

U detí, ktoré navštevovali angličtinu počas materskej škôlky, je veľmi vidieť, že majú oveľa lepšiu schopnosť vyjadrovať sa, rýchlejšie chápu v angličtine súvislosti a majú širokú slovnú zásobu.

Na tomto kurze angličtiny pre predškolákov sa zavádza aj tzv. global reading – celistvé čítanie. Deti nerozpoznávajú slovíčka a vety iba prostredníctvom obrázkov, ale už aj podľa toho, ako sú napísané.

Na hodinách to s deťmi trénujeme skvelými zábavnými aktivitami. I keď ešte nemusia vedieť čítať, prichádzajú v angličtine už na to, že v nej čítame slová ako celok, nečítame ich po písmenách. Na týchto kurzoch dostanú pevné základy. 

ABC: Máte záujem o tento kurz?

Viac informácii o kurze ABC nájdete na tejto stránke.

Viac informácií o kurze ABC


Teddy Eddie SCHOOL | 6-7 rokov

Trvanie: 60 lekcií  |  Intenzita: 45 min – 2 x týždenne  |  Forma výučby: prezenčne  

Cena kurzu už od 7,63 €/hodinu

Cena za polrok: 229,00 € 

KIWI Jazykove studio Prihlaska   

Je to kurz angličtiny pre školákov: prvákov až druhákov na základnej škole.

Deti sa už rozlúčili s mackom Teddym Eddiem ako s ich malým kamarátom a počas hodín ich sprevádza Teddy Eddie Superhrdina.

Malý Teddy Eddie tiež už vyrástol a disponuje všelijakými superschopnosťami. A tak motivuje staršie deti už dospeláckejším spôsobom.

Viac info...

Letné kurzy angličtiny s Teddym Eddiem

Trvanie: 15 lekcií  |  Intenzita: 3 x 60 min – 5 x týždenne  |  Forma výučby: prezenčne  

Cena: 89,00 €

Viac info...


Akreditované centrum pre metódu 

Teddy Eddie

Sme akreditovaným centrom výučby angličtiny pre deti metódou Teddy Eddie. Je to veselá, hravá a láskavá metóda, ktorá deti motivuje a vytvára im pozitívny vzťah k angličtine.


Čo môže rodič očakávať

Od učenia angličtiny s naším kamarátom Teddym Eddiem môžete očakávať priateľskú, láskavú, hravú a motivujúcu formu. Vďaka tomuto prístupu si deti veľmi rýchlo budujú pozitívny vzťah k angličtine.

Vaše deti budú vzdelávať lektori, ktorí prešli viacerými školeniami výučby metódou Teddy Eddie. Je pre nás dôležité, aby bol zachovaný správny postup učenia pri tejto metóde. Lektori sú tiež pravidelne kontrolovaní hlavným metodikom.

Táto metóda myslí aj na rodičov! V kufríku, ktorý deti dostanú, sa nachádza aj originálna príručka pre rodičov. V tejto príručke nájdete osnovu hodín, preložené texty slovíčok, básničiek, pesničiek a príbehov do slovenčiny.

Rodičia tiež dostávajú priebežné informácie o prebiehajúcom kurze vo forme pravidelných e-mailov, organizujeme aj otvorené lekcie a tiež stretnutia pre rodičov. Každý rodič tiež dostane po každom polroku osobné hodnotenie svojho dieťaťa.Teddy Eddie.

Medvedík je dosť roztopašný a spí v páchnucej ponožke, a napriek tomu nabáda tisíce detí, aby prichádzali do jazykových škôl učiť sa anglický jazyk. Jeho metóda je hravá a veselá, pretože medvedík rozumie detskému humoru,

-je ambiciózna a bohatá na slovnú zásobu a obsah, ktorý  sa skrýva v krásnom študentskom kufríčku,

-komunikatívna  a umožňuje dieťatku obsiahnuť až 2,000 anglických slóv nie izolovane ale v kontexte

- priateľská k rodičom, pretože príručka, ktorá je pre nich určená im umožní detailne sledovať priebehu hodín . Najdôležitejšie predpoklady metodiky Teddy Eddie:

Efekt „zžiť sa” s cudzím jazykom

Cudzí jazyk nie je len zbierkou jednotlivých slovíčok zobrazených na obrázkoch. Dôležité sú vety, texty, dlhšie prejavy a zaobchádzanie sa s jazykom. Až toto prináša výsledný efekt „zžitie sa” s cudzím jazykom.


Viac než len zábava a počúvanie

Výučba anglického jazyka pre deti je oveľa viac než len zábava a zoznámenie sa s jazykom. Merateľné výsledky sú veľmi dôležité a ľahko dosiahnuteľné. Poznáme mnoho spôsobov, ako motivovať deti k používaniu cudzieho jazyka počas a mimo vyučovacích hodín. ..…Je pre moderné dieťa presvedčivá

Obsah kurzu musí byť pre moderné dieťa presvedčivý. Zvedavosť vzbudzujú skôr moderné nahrávky, humor, štýl počítačových hier alebo kreslených filmov, nie len spievajúce vtáčiky, ale aj lietajúce motýle. Dnešné deti sú rady moderné a chcú byť cool.

O kurze:

Každá učebnica v rámci metódy TEDDY EDDIE je navrhnutá na obdobie 60 lekcií trvajúcich 35 alebo 45 minút. Lekcie prebiehajú dvakrát týždenne. 

 

LEKTORI, ktorí vedú lekcie sa podrobujú prísnemu náboru v súlade s pokynmi poskytovateľa Licencie. Kontroluje sa ich jazyková úroveň, výslovnosť a predispozície k práci s deťmi.

Vybraný káder absolvuje školenia týkajúce sa výučby cudzieho jazyka, špecifík práce s deťmi predškolského veku a používania našej vyučovacej metódy. Káder vybavíme aj podrobnými pokynmi, postupmi, rozvrhmi tried a materiálmi, vďaka ktorým sa stanú hodiny atraktívnejšie.

Lekcie sú pravidelne hospitované a preberané Metodikom Programu. Vybrané hodiny sú nahrávané a potom prezerané metodológmi a zároveň poskytovateľmi Licencie. Diskutujeme o nich podľa špeciálneho ŠTANDARDU METÓDY TEDDY EDDIE, aby sme nielen zaistili najvyššiu kvalitu kurzov, ale aj neustály rozvoj vyučujúcich lektorov, ktorí vedú lekcie.

 

 Edukačná Sada

Deti zúčastňujúce sa kurzu TEDDY EDDIE dostanú nasledovnú sadu:

 

UČEBNICU A CVIČEBNICU 
Nahrávky všetkých piesní a príbehov 
PRÍRUČKU PRE RODIČOV 
Prístup k vzdelávacej platforme PLAYGROUND 
SECRET BOOKLET (OBRÁZKOVÁ KNÍŽKA) 
KUFRÍK
Ohodnotenie výsledkov výučby 

 

Hlavným účelom tejto metódy je spokojnosť dieťaťa – aby si ono samo vytvorilo pozitívny vzťah k výučbe cudzieho jazyka, rado chodilo na lekcie a cítilo sa v triede dobre. Z tohto dôvodu je dôležité monitorovať reakcie dieťaťa, jeho správanie a pokroky a zdieľať tieto zistenia s lektorom.

 

Overovanie jazykového pokroku dieťaťa, môže byť niekedy dosť náročné ako pre rodiča, tak aj lektora. Dôvodom je to, že správanie detí alebo preukazovanie nadobudnutých znalostí je často veľmi rozdielne v triede a doma. Stáva sa, že v triede sa dieťa horlivo zapája do aktivít, všetkému rozumie, spieva pesničky a hrá hry, zatiaľ čo doma sa nedokáže, alebo sa skôr nechce, ničím novým pochváliť. Občas ale dochádza k opačnej situácii, keď dieťa, ktoré je doma aktívne, rozpráva rodičom rozprávky, hrá s nimi hry, spieva pesničky, je počas lekcie nesmelé a tiché.

Preto lipneme na neustálom kontakte učiteľa s rodičmi za účelom výmeny informácií a vzájomnej podpory.