Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

Metoda

Tu je náš medvedík, ktorý sa volá 

Teddy Eddie.

Medvedík je dosť roztopašný a spí v páchnucej ponožke, a napriek tomu nabáda tisíce detí, aby prichádzali do jazykových škôl učiť sa anglický jazyk. Jeho metóda je hravá a veselá, pretože medvedík rozumie detskému humoru,

-je ambiciózna a bohatá na slovnú zásobu a obsah, ktorý  sa skrýva v krásnom študentskom kufríčku,

-komunikatívna  a umožňuje dieťatku obsiahnuť až 2,000 anglických slóv nie izolovane ale v kontexte

- priateľská k rodičom, pretože príručka, ktorá je pre nich určená im umožní detailne sledovať priebehu hodín . 


Rodičia môžu očakávať:

otvorené triedy;

e-maily s informáciami o preberanom učive počas lekcií, vrátane tipov na spôsoby opakovania nového učiva v domácom prostredí;

pravidelné informácie o pokroku celej skupiny a úspechoch jednotlivých detí, ktoré sú ústne oznamované rodičom po každej lekcii;

písomné hlásenia o pokroku dieťaťa (na konci každého semestra).

- priateľká k učiteľom, ktorí sú odborne školení a majú nustálu podporu a ohľad metodických poradcov,

-láskavá k deťom, ktoré si cez vzťah k mackovi budujú dôveru a lásku k učeniu sa anglického jazyka a ktorá zároveň zohľadnuje ich vek a prirodzený a individuálny kognitívny a sociálny vývoj bez nátlaku na výkon a bez hodnotenia,

- spoľahlivá -licenčné pravidlá garantujú vysoký štandard výučby a tomu zodpovedajúce školenia pre učiteľov.

- zohľadňuje aj tkz tiché obdobie dieťaťa, pretože hodina je popredkávaná nahrávkami a umožňuje intenzívne napočúvanie správnej výslovnosti a zafixovanie si fráz v kontexte do pamäti dieťaťa ľahko a efektívne vďaka nádhwerne ilustrovaným vizuálnym kartám s klúcovou slovnou zásobou a príbehmi.

 

Najdôležitejšie predpoklady metodiky Teddy Eddie:

Efekt „zžiť sa” s cudzím jazykom

Cudzí jazyk nie je len zbierkou jednotlivých slovíčok zobrazených na obrázkoch. Dôležité sú vety, texty, dlhšie prejavy a zaobchádzanie sa s jazykom. Až toto prináša výsledný efekt „zžitie sa” s cudzím jazykom.


Viac než len zábava a počúvanie

Výučba anglického jazyka pre deti je oveľa viac než len zábava a zoznámenie sa s jazykom. Merateľné výsledky sú veľmi dôležité a ľahko dosiahnuteľné. Poznáme mnoho spôsobov, ako motivovať deti k používaniu cudzieho jazyka počas a mimo vyučovacích hodín. 


..…

Je pre moderné dieťa presvedčivá

Obsah kurzu musí byť pre moderné dieťa presvedčivý. Zvedavosť vzbudzujú skôr moderné nahrávky, humor, štýl počítačových hier alebo kreslených filmov, nie len spievajúce vtáčiky, ale aj lietajúce motýle. Dnešné deti sú rady moderné a chcú byť cool.

O kurze:

Každá učebnica v rámci metódy TEDDY EDDIE je navrhnutá na obdobie 60 lekcií trvajúcich 35 alebo 45 minút. Lekcie prebiehajú dvakrát týždenne. 

 

LEKTORI, ktorí vedú lekcie sa podrobujú prísnemu náboru v súlade s pokynmi poskytovateľa Licencie. Kontroluje sa ich jazyková úroveň, výslovnosť a predispozície k práci s deťmi.

Vybraný káder absolvuje školenia týkajúce sa výučby cudzieho jazyka, špecifík práce s deťmi predškolského veku a používania našej vyučovacej metódy. Káder vybavíme aj podrobnými pokynmi, postupmi, rozvrhmi tried a materiálmi, vďaka ktorým sa stanú hodiny atraktívnejšie.

Lekcie sú pravidelne hospitované a preberané Metodikom Programu. Vybrané hodiny sú nahrávané a potom prezerané metodológmi a zároveň poskytovateľmi Licencie. Diskutujeme o nich podľa špeciálneho ŠTANDARDU METÓDY TEDDY EDDIE, aby sme nielen zaistili najvyššiu kvalitu kurzov, ale aj neustály rozvoj vyučujúcich lektorov, ktorí vedú lekcie.

 

 

Edukačná Sada

Deti zúčastňujúce sa kurzu TEDDY EDDIE dostanú nasledovnú sadu:

 

UČEBNICU A CVIČEBNICU
 
Nahrávky všetkých piesní a príbehov
 
PRÍRUČKU PRE RODIČOV
 
Prístup k vzdelávacej platforme PLAYGROUND
 
SECRET BOOKLET (OBRÁZKOVÁ KNÍŽKA)
 
KUFRÍK
Ohodnotenie výsledkov výučby

 

 

Hlavným účelom tejto metódy je spokojnosť dieťaťa – aby si ono samo vytvorilo pozitívny vzťah k výučbe cudzieho jazyka, rado chodilo na lekcie a cítilo sa v triede dobre. Z tohto dôvodu je dôležité monitorovať reakcie dieťaťa, jeho správanie a pokroky a zdieľať tieto zistenia s lektorom.

 

Overovanie jazykového pokroku dieťaťa, môže byť niekedy dosť náročné ako pre rodiča, tak aj lektora. Dôvodom je to, že správanie detí alebo preukazovanie nadobudnutých znalostí je často veľmi rozdielne v triede a doma. Stáva sa, že v triede sa dieťa horlivo zapája do aktivít, všetkému rozumie, spieva pesničky a hrá hry, zatiaľ čo doma sa nedokáže, alebo sa skôr nechce, ničím novým pochváliť. Občas ale dochádza k opačnej situácii, keď dieťa, ktoré je doma aktívne, rozpráva rodičom rozprávky, hrá s nimi hry, spieva pesničky, je počas lekcie nesmelé a tiché.

 

Preto lipneme na neustálom kontakte učiteľa s rodičmi za účelom výmeny informácií a vzájomnej podpory.