Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

Teddy Eddie

Metóda je založená na starostlivo navrhnutých materiáloch: knihách, zvukových nahrávkach, kartičkách, pomôckach a scenároch hier a zábavy. 


   Nižšie predstavujeme ukážkové výňatky z kníh, nahrávok, hier a mnohých ďalších materiálov.

Väčšina z nich pochádza zo štvrtej kapitoly „Doprava“ v Žltej Knihe.

KIWI Jazykove studio - the Flying carpet

Máte možnosť sledovať detičky v kurze Standard pri predvádzaní jedného zo základných prvkov metódy a to "Flying carpet" - lietajúci koberec. Úlohou je aktivovať aktívnu komunikáciu u detí frázami, ktoré sa učia v danej lekcii.


KIWI Jazykove studio - Flashcards

Máte možnosť sledovať detičky v kurze Standard pri predvádzanie základného a veľmi obľúbeného u detí prvku a to vizuálne karty. Vizuálne karty slúžia na predstavenie novej slovnej zásoby v kontexte a v tomto druhom kroku sa slovná zásoba už precvičuje a upevňuje zábavnou formou a to pohybom a ukazovaním na správnu kartu na základe posluchu. 


KIWI Jazykove studio - Ears UP

Na tomto videu detičky trénujú počúvanie s porozumením a odpovedanie na otázky. Opakovanie z lekcie kurz Standard. Máte možnosť vidieť lektorku ako navádza detí  k správnej odpovedi metódou scafolding, to znamená, že napomáha len začať alebo ukončiť vetu správne.


Teddy Eddie

Angličtina pre najmenších

 Vízia otvorenia si vlastného štúdia prišla až po narodení mojích krásnych dvoch detí, pre ktoré som chcela v rámci jazykového  rozvoja viac. Ponúknuť im výučbu, ktorá dáva zmysel a je premyslená do špiku kostí.  A tu som sa zoznámila s medvedíkom Teddie Eddiem a tímom krásnych a odborne zdatných ľudí, s ktorými som naviazala intenzívnu spoluprácu a zaobstarala si licenciu na akreditovaný program výučby angličtiny pre deti predškolského veku nominovaného na prestížne ocenenie Elton Awards udeľovaného British Council.


Teddy Eddie

Angličtina pre deti od 2 do 7 rokov

Teddie Eddie sa zrodil v hlavách dvoch mamičiek, ktoré tiež chceli pre svoje malé detičky v rámci jazykového vzdelávania niečo viac ako trh ponúkal. Ako odborníčky, lingvistky, vedeli, čo detičky v tom najútlejšom veku potrebujú, aby sa začali učiť angličtinu efektívne ale zároveň im chceli ponechať to, čo je pre deti prirodzené a to hravosť a trochu aj neposednosť. Ich metóda je:

  veselá a hravá, lebo Teddy Eddie rozumie detskému humoru a vie, ako deti učiť hrou.

  ambiciózna a bohatá ako na slovnú zásobu a obsah, tak na učebné materiály, ktoré skrýva krásny študentský set „Kufríček“.

  komunikatívna, pretože rozvíja schopnosť počúvať a tiež efektívne nabáda deti k rozprávaniu – prirodzene a bez nátlaku.

  priateľská k rodičom, ktorí dostanú príručku pre rodičov, každý týždeň aktuálne informácie o kurze a 2x ročne hodnotenie pokroku dieťaťa.

  priateľská k učiteľom, ktorí sú na metódu odborne vyškolení a majú neustálu podporu a dohľad metodických poradcov.

  láskavá k deťom, ktoré si cez vzťah ku kamarátskemu mackovi budujú dôveru a vzťah k učeniu sa jazykov.

  intenzívna a efektívna vďaka lekciám 2x týždenne a materiálom aj pre domáce štúdium vrátane aplikácie plnej hier šitých na mieru k jednotlivým levelom!

  systematická, s uceleným programom na 5 rokov vzdelávania v jednotlivých leveloch.


START                 

 


   

Ako vybrať ten správny level?

Orientujte sa čisto podľa veku dieťaťa. Predchádzajúca skúsenosť s jazykom nie je dôležitá. Metóda TEDDY EDDIE Angličtina pre deti s tým počíta a je takto najefektívnejšia.


V kurze Teddy Eddie START pre deti od 2 rokov sa dieťa naučí reagovať na anglické pokyny a zoznámi sa so svojimi prvými vetami, pesničkami a rozprávkami v cudzom jazyku. V začiatkoch kurzu býva na lekciách prítomný aj rodič.

V kurze Teddy Eddie STANDARD pre deti od 4 rokov (výnimočne pre mladšie, ak absolvovali level Teddy Eddie START) začne dieťa viesť svoje prvé rozhovory v angličtine. Bude hrať scénky, rozprávky a hry, ktoré vyžadujú používanie cudzieho jazyka. Naučí sa niekoľko stoviek slov vo vetách.

V kurze Teddy Eddie ABC pre predškolákov bude dieťa hovoriť celými vetami, rozprávať príbehy a hovoriť počas lekcie v angličtine. Začne svoje dobrodružstvo s čítaním. Prečíta nielen prvé anglické slovíčka, ale dokonca aj celé vety.

V kurze Teddy Eddie SCHOOL pre žiakov 1. triedy ZŠ (výnimočne aj druhákov) bude dieťa hovoriť celými vetami, rozprávať príbehy a začne komunikovať v angličtine. Zvládne veľa slov, viet, fráz a začne ich spontánne používať. Prečíta si svoj prvý anglický text. V poslednom leveli Teddy Eddie dospeje a stane sa z neho superhrdina, ktorý deťom pomôže s nástupom do školských lavíc.

Suma sumárum, predškoláci patria do ABC, školáci do SCHOOL levelu, mladší škôlkari do STANDARD a najmenší (ak mali v septembri aspoň 2 roky) do levelu START.Sú na hodinách prítomní aj rodičia?

Môžu. Nemusia. Čím skôr sa dieťa zvládne osamostatniť, tým lepšie.

Rodič je pre dieťa stredobod jeho vesmíru. Akonáhle je s ním v jednej miestnosti, venuje mu chtiac nechtiac väčšinu pozornosti. Detičky, ktoré ešte nechodia do škôlky, alebo majú so socializáciou problém, si zo začiatku vyžadujú prítomnosť rodiča. Je to v poriadku. Základom je, aby sa dieťa na kurze dobre cítilo a obľúbilo si ho.

Rodič v triede však funguje ako „mucha na stene“. Mal by byť čo najviac pasívny. Dieťaťu nepomáha, nepýta sa ho, neopakuje po lektorovi. Nenúti ho do činností. Hlavne pri najmenších deťoch sa nie vždy chcú všetky zapojiť do každej aktivity. Je to v poriadku. Stačí ak rodič lektorovi pomôže ustrážiť, aby dieťa „neskákalo po hlave“ ostatným deťom alebo lektorovi. A ide s ním von z triedy, ak by potrebovalo na wc, alebo sa rozplakalo. V úplných začiatkoch to nie je neobvyklé – podobne ako adaptácia v škôlke…

PS: Máme odpozorované, že deti sa skôr osmelia v doprovode oteckov než mamičiek.


Dá sa pridať do už rozbehnutého kurzu?

Pridať sa môžete kedykoľvek v priebehu školského roka vyplnením online prihlášky. Kurz je plánovaný na celý školský rok a je určený pre deti daného veku bez ohľadu na ich predošlú skúsenosť s angličtinou.

Neskoršie prihlásení do kurzov v jazykovke:
Prvá splátka je pre všetkých rovnaká, bez ohľadu na dátum prihlášky. Z druhej splátky vám následne odrátame 6 € za každú lekciu, ktorá prebehla pred vaším nástupom do kurzu.
Neskoršie prihlásení do kurzov v škôlke:
Cena kurzu sa v priebehu šk. roka znižuje nasledovne: po 15. lekcii 350 €, po 30. lekcii 250 € a po 45. lekcii 200 €. V prihláškovom formulári vždy nájdete aktuálnu cenu kurzu.Teddy Eddie

V OBRAZOCH

Každé dieťa dostane svoj krásny kufríček, ktorý obsahuje knihu pre žiaka aj rodiča, prístup do aplikácie a k audio nahrávkam a pár prekvapení.

V centre záujmu triedy je lákavý Eddie´s Box. Krabica, kde Eddie spáva vo svojej „smradľavej“ ponožke, skrýva okrem všelijakých flashcards a príbehov aj čarovný lietajúci koberec, na ktorom môžeme hovoriť len po anglicky a navyše do cool mikrofónu!

Okrem skupinových aktivít metóda podnecuje aj prácu vo dvojiciach, čo znásobuje čas, kedy deti komunikujú v angličtine a učí ich spolupráci.

Korunka a diplom, ktoré Teddy Eddie rozdáva na konci kurzu, sú odmenou za usilovnú prácu a pripomenú deťom, čo všetko sa spolu naučili.

 

Teddy Eddie

SPOLUPRÁCA

Ponúkame možnosť spolupráce škôlkam, jazykovým školám a detským centrám, ktoré by chceli učiť angličtinu deti od 2 do 7 rokov v špičkovej kvalite, pohodlne a bez starostí.

O kurzy sa postaráme vo vašich priestoroch a v prípade potreby aj formou online alebo video lekcií. Poskytneme našich certifikovaných lektorov, alebo do metódy Teddy Eddie zaškolíme tých vašich. 

Jazyková škola Smiling Snake je najstarším akreditovaným centrom metódy Teddy Eddie na Slovensku a druhý rok po sebe bola ocenená titulom „Premium Partner of Teddy Eddie Method“.

Kontaktujte nás emailom alebo rovno zavolajte a veľmi radi vám predvedieme, prečo sme sa do tejto metódy zamilovali my a prečo si myslíme, že si ju zamilujete aj vy!

zilina@jskiwi.sk | +421 948 001 044