Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

Ako ucime

Metóda je založená na starostlivo navrhnutých materiáloch: knihách, zvukových nahrávkach, kartičkách, pomôckach a scenároch hier a zábavy. 

Nižšie predstavujeme ukážkové výňatky z kníh, nahrávok, hier a mnohých ďalších materiálov.

Väčšina z nich pochádza zo štvrtej kapitoly „Doprava“ v Žltej Knihe.

KIWI Jazykove studio - the Flying carpet

Máte možnosť sledovať detičky v kurze Standard pri predvádzaní jedného zo základných prvkov metódy a to "Flying carpet" - lietajúci koberec. Úlohou je aktivovať aktívnu komunikáciu u detí frázami, ktoré sa učia v danej lekcii.


KIWI Jazykove studio - Flashcards

Máte možnosť sledovať detičky v kurze Standard pri predvádzanie základného a veľmi obľúbeného u detí prvku a to vizuálne karty. Vizuálne karty slúžia na predstavenie novej slovnej zásoby v kontexte a v tomto druhom kroku sa slovná zásoba už precvičuje a upevňuje zábavnou formou a to pohybom a ukazovaním na správnu kartu na základe posluchu. 


KIWI Jazykove studio - Ears UP

Na tomto videu detičky trénujú počúvanie s porozumením a odpovedanie na otázky. Opakovanie z lekcie kurz Standard. Máte možnosť vidieť lektorku ako navádza detí  k správnej odpovedi metódou scafolding, to znamená, že napomáha len začať alebo ukončiť vetu správne.