Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

Teddy Eddie a Helen Doron

 

TEDDY EDDIE

HELEN DORON, Montessory

Od úplného začiatku učíme slovíčka v kontexte. Malí žiaci si osvojujú celé gramatické štruktúry, čo umožňuje deťom komunikovať omnoho rýchlejšie. Minimalizuje to aj jazykové bariéry v budúcnosti.

Tieto metódu učia slovnú zásobu bez kontext. Niekedy dokonca učenie zahŕňa slovnú zásobu, ktorá pravdepodobne nebude pre dieťa užitočná (napríklad druhy kríkov alebo nástrojov). To neprispieva k rozvoju komunikácie, pretože deti tieto slová nevedia v praxi používať.

Lekcie 2x týždenne (začnite iba 1x týždenne). Zaručuje trvalý kontakt s jazykom a zároveň minimalizuje prácu s dieťaťom doma ( dieťa si opakuje a počúva v aplikácii Playground).

Kurzy raz týždenne. Menej kontaktu s jazykom, na výsledky učenia musíme dlho čakať.

Zmysel pre humor, ktorý deti milujú, keď sa môžu blázniť a zároveň získať veľké množstvo nového materiálu.

Humor núti deti hrať sa a manipulovať s jazykom.

Všetky cvičenia sú udržiavané v dosť vážnom tóne, bez „Eddieho“ zmyslu pre humor.

Je to lepšia hodnota za peniaze. Ponúkame kurzy dvakrát týždenne za lepšiu cenu ako Helen Doron.

Ceny kurzov bývajú o 20-30% drahšie ako kurzy Teddyho Eddieho.

Rodičia nemusia byť prítomní na vyučovaní. Aplikujeme odskúšaný

komunikačný systém kontaktu s rodičmi. Deti môžu rozvíjať jazykové interakcie. Rodičia nemusia byť prítomní počas vyučovania.

Počas vyučovania musia byť väčšinu času prítomní rodičia.

Nevyžadujeme od rodičov, aby medzi vyučovaním pracovali s dieťaťom doma. Je to dodatočné plus v procese učenia dieťaťa, ale nie je to nevyhnutnosť.

Helen Doron vyžaduje, aby rodičia doma hrali pesničky a trávili čas dohľadom svojich detí pri učení angličtiny.

Maskot medvedíka - je prvkom, ktorý deti láka, upokojuje zvyky a vyvoláva v nich túžbu prísť na vyučovanie.

Žiadny rozlišovací znak / prvok, ktorý

povzbudzuje deti, aby prišli do triedy.

Počet naučených slov v kontexte je dôležitý, ale v metóde Teddyho Eddieho je veľmi dôležité postupovať postupne od porozumenia jazyku a reakcie na opakovanie, potom samostatného rozprávania až po manipuláciu s jazykom.

prístupuje ku komunikácii až oveľa neskôr, nehovoriac o jazykovej zručnosti. Počet naučených slovíčok je dôležitý.

Čas vyučovania využívame na maximum, venuje sa jazykovému učeniu, komunikácii, manipulácii, preto deti počas vyučovania nevyfarbujú a nerobia žiadne výtvarné práce.

Počas každej alebo takmer každej vyučovacej hodiny je časť času venovaná výtvarnej tvorbe – jazyková produkcia je v tomto čase minimálna (ak sa vôbec objaví).

Teddy Eddie has been recognized by

international authorities – it was nominated for the  international ELTons award (awarded by the British Council  for innovation in the area of teaching English).