Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

O nas

Jazykové vzdelávanie

KIWI

Rásť a rozvíjať sa prirodzene spolu s nami

a priniesť niečo nové, "fresh" to je hlavným poslaním nášho jazykového štúdia KIWI v Žiline, ktoré som založila spolu s manželom.  Nielen ako skúsená mentorka a lektorka anglického jazyka s dlhoročnou praxou, ale v prvom rade ako mama dvoch malých neposedných drobčekov, pre ktorých som hľadala spôsob, ktorý by im  umožnil učiť sa cudzie jazyky prirodzene a s rešpektom k ich individualite a jedinečnosti a zároveň dôsledne naplniť odkaz Jána Ámosa Komenského "Učiť sa hrou".


Kto vás bude učiť?

Tím profesionálnych lektorov

„Učitelov, ktorí milujú učiť a učia deti milovať učenie.“

Učíme žiakov obľúbiť si učenie cudzích jazykov. Veríme, že je dôležité umožniť deťom ponoriť sa do jazyka počas celej hodiny prirodzene a pútavo. Kladieme dôraz na profesionalitu a odbornosť a zároveň hravosť a veselosť. Záleží nám na tom, aby naše hodiny boli vedené komunikatívne a počas celej doby výučby vedené takmer celé v cieľovom jazyku. Neučíme deti kresliť a vyfarbovať, učíme ich komunikovať a porozumieť cudziemu jazyku počas celej vyučovacej hodiny. Vedieme certifikované hodiny angličtiny pre najmenších, ktoré sú premyslené a efektívne.


Majiteľka licencie a certifikovaná lektorka akreditovanej metódy výučby detí v predškolskom veku Teddie Eddie, majiteľka KIWI Jazykového štúdia v Žiline

Angličtina je moja láska a venujem sa jej už takmer 18 rokov. Sprevádzala ma počas mojich ciest, či už po USA alebo po Velkej Británii, kde som strávila nejaký ten čas a získala nové skúsenosti, po ktorých moja prax a vízia do budúcnosti naberala vždy nový rozmer a zaviala ma profesne vždy niekde ďalej a posúvala ma vpred. Avšak vízia otvorenia si vlastného štúdia prišla až po narodení mojích krásnych dvoch detí, pre ktoré som chcela v rámci jazykového  rozvoja viac. Ponúknuť im výučbu, ktorá dáva zmysel a je premyslená do špiku kostí.  A tu som sa zoznámila s medvedíkom Teddie Eddiem a tímom krásnych a odborne zdatných ľudí, s ktorými s naviazala intenzívnu spoluprácu a zaobstarala si licenciu na akreditovaný program výučby angličtiny pre deti predškolského veku nominovaného na prestížne ocenenie Elton Awards udeľovaného British Council. V nesposlednom rade, som skúsená lektorka vo vedení kurzov pre dospelých. Dlhé roky som učila odbornú  angličtinu ako aj ESP kurzy.

vzdelanie: 

Univerzita sv Cyrila a Metoda v Trnave - odbor anglický jazyk a literatúra, história
medzinárodný učiteľský certifikát TEFL,  The Boland School, Boston, USA

 -štúdijno-pracovný pobyt v USA
   postgraduálne štúdium , ŽU, Žilina

certifikát a licencia pre výučbu metódy Eddie Teddie

 skúsenosti: 

– viac ako 18 rokov praxe s doučovaním, individuálnym vzdelávaním a vedením jazykových kurzov pre deti aj dospelých 

pozitívny prístup


Bc. Lýdia Rajčanová

angličtina, certifikovaná lektorka akreditovanej metódy výučby detí v predškolskom veku Teddie Eddie

Študovala som predškolskú pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Jeden semester bakalárskeho štúdia som absolvovala na Univerzite v Maribore (Slovinsko). Už počas vysokoškolského štúdia som sa venovala výučbe online lekcií angličtiny pre deti. Pracovala som ako učiteľka v anglickej montessori škôlke. Mám dlhoročné skúsenosti s dobrovoľníckou činnosťou na letných anglických táboroch. Vo svojom pracovnom živote sa momentálne venujem práci s deťmi. Externe študujem učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ. Som certifikovanou lektorkou anglického jazyka.


KIWI

Aktivity


Okrem akreditovaných kurzov pre deti predškolského veku Eddie Teddie, ponúkame individuálne a skupinové kurzy anglického a slovenského jazyka pre dospelých osobne aj  online.


KIWI

Fotoalbumy

Pozrite si fotky z našich eventov, priestorov a ročeniek.


Podeľte sa o váš názor

Budeme vďační za vaše hodnotenie

Možno aj vám pomohol pri výbere kurzu názor našich študentov. Vaša spätná väzba nám pomáha posúvať sa vpred a motivuje nás. Pošlite nám ju cez Google, Facebook.

Ďakujeme!