Upozornenie Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť služby EngiSupport pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné na to, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy, a to tak na našej webovej stránke, ako aj mimo nej. Samozrejme, máte nad nimi kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek spravovať. OK

Príprava na maturitu

Príprava na maturitu


Cielené

Milí študenti, máte záujem zlepšiť už počas štúdia či pred maturitou svoje jazykové zručnosti? Naši lektori vám profesionálnym, priateľským a individuálnym spôsobom priblížia “svet Vami zvoleného jazyka”. Tak neváhajte a pridajte sa k nám! Ponúkame individuálne aj skupinové kurzy pre žiakov stredných škôl, ktoré sa zameriavajú na úspešné zvládnutie písomnej aj ústnej časti maturitnej skúšky. Naše kurzy zastrešujú slovenský a anglický jazyk. .

  Popis

V skupinových kurzoch pracujú maturanti v malých skupinách. Zameriavajú sa na úspešné zvládnutie písomnej i ústnej časti maturitnej skúšky. 

V rámci prípravy na písomnú časť maturitnej skúšky si študenti trénujú:

 •  počúvanie a čítanie s porozumením 
 • rôzne stratégie a tipy, 
 • ako ich rýchlo a efektívne zvládnuť ako ušetriť pri vypracovávaní týchto úloh čas
 •  písanie formálnych a neformálnych listov, esejí, žiadostí, recenzií, sťažností, pozvánok 
 • používanie správnych formálnych a neformálnych vetných konštrukcií pri písaní 
 • používanie správnej slovnej zásoby vo formálnom a neformálnom styku
 •  ukážkové testy maturitných zadaní na úrovni B1, B2 a C1 

 V rámci prípravy na ústnu časť maturitnej skúšky si študenti trénujú: 

 •  opisy obrázkov 
 • parafrázovanie textu 
 • konverzácie na maturitné témy 
 •  simulácie 
 • role plays 
 • improvizačné schopnosti v komunikácii

 Budúci maturanti sa môžu prihlásiť na absolvovanie skúšok C1 Advanced, na ktoré ich naši lektori radi pripravia. Na úspešné absolvovanie týchto testov môžu študenti čiastočne čerpať z maturitnej prípravy, lebo všetky typy skúšok obsahujú úlohy na testovanie počúvania, čítania s porozumením, písania a rozprávania. Tieto skúšky sú veľmi vhodné pre tých študentov, ktorí chcú pokračovať v ďalšom štúdiu v zahraničí alebo chcú predložiť novému zamestnávateľovi medzinárodný doklad, ktorý spoľahlivo potvrdzuje ich jazykovú úroveň.

Počet študentov 

5 – 7 v jednej skupine

Dĺžka hodiny 

50 min

Intenzita

15 hodín/polrok, 1x týždenne

Cena za hodinu

9,90 €/hodinu 

Cena zahŕňa 

pitný režim

KIWI zóna 

prehľad o učive a dochádzke, 2x ročne hodnotenie žiakov aj lektorov

Začiatok kurzov 

18.9.2023

Koniec kurzov 

14.6.2024

Viac informácii 

Novým študentom ponúkame možnosť uhradiť najprv len testovací balíček 2 lekcií za 20 € v podobe zápisného.
Rozpis termínov a aktuálny počet voľných miest v jednotlivých kurzoch nájdete v prihláškovom formulári.

Prihlasuje sa na celý školský rok, kurzovné sa hradí v 2 splátkach:
– 1. splátka je splatná do 14 dní od prihlášky prevodom na základe faktúry, ktorá príde obratom po prihláške. Zápisné 20 € bude odrátané od 2. splátky. Študenti prihlásení na celý šk. rok ho majú odpustené.
– 2. splátka je splatná do 21.1. prevodom na základe faktúry, ktorá príde začiakom januára.

Odhlásiť sa z 2. polroku je možné mailom do 31.12.
Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučí. Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu.( Potrebné uhradiť Depozit za Edukačnú sadu v čiastke 39 Eur, po uhradení kurzu za 2. polrok Vám bude Depozit vrátení späť a redukovaný o čiastku 20 Eur.)

Rásť a rozvíjať sa prirodzene spolu s nami. Tešíme sa na Vás!